dimarts, 18 de maig de 2010

Consultes i consultes

No és el mateix preguntar-li a un país pel seu futur que etzibar una mala pregunta sobre com ha de ser un carrer i que al voltant del coll sempre duu collarets electorals. Les històries de la democràcia participativa que acaben en consultes de caràcter consultiu (ja veieu la conya) on el contingut econòmic real de la decisió és pràcticament nul, són una fal.làcia esquerrosa, que no mai d'esquerres. Així doncs, lamentablement, acabem veient com associacions d'immigrants que havien fet un esforç d'aproximació a l'independentisme acaben votant al costat de les més velles i tronades patronals del taxi, de l'oci nocturn o d'un empresariat del comerç poc disposat a moure res de com estava.
Si els ajuntaments volen fer obres i tenen diners per fer-les, que les facin, que és la seva feina. La història ja els jutjarà si fan piràmides en comptes de canals de reg.
I els alcaldes, que siguin valents i eficaços. Al capdavall els votem per executar un pressupost i per gestionar unes ciutats que ens han de tornar més nostres, més lliures i més catalanes.