dissabte, 22 de maig de 2010

Avui ja no se'n fan, de coses així

La frase de Francesc Pujols, a la vista de la tortuga de l'Ateneu Barcelonès, és impagable. Hom acaba de publicar el llibre "Anecdotologi de Francesc Pujols", que recomano.
La referència, com moltes altres, l'he treta del Diccitionari, que cal seguir atentament.