dimarts, 17 de novembre de 2009

Els pirates estimen el peix

He esperat que acabi el conflicte per penjar aquest video.
La situació de la pesca a l'Àfrica no és bona i la presència dels grans vaixells de pesca occidentals agreuja molt el problema i crea escassetat. L'aparició dels "pirates" sembla que és ben rebuda pels pescadors...