dimarts, 10 d’agost de 2010

Els fums de Moscou

Un altre cop ataca el Periódico, encara que no dubto que té al costat la majoria de la premsa. Segons ells, literalment, després de 20 anys, “l’herència soviètica de Rússia es deixa notar en l’escassa capacitat de resposta que demostra l’Estat davant de situacions de catàstrofe com la que pateix la capital”.

És com si el 1995, davant d’un incendi important, a Espanya, algú hagués dit: “l’herència del franquisme es deixa notar en l’escassa capacitat de resposta que demostra l’Estat davant de situacions de catàstrofe com aquesta”.

Però resulta que, com diu el mateix Periódico, el nou Codi Forestal Rus, aprovat el 2007, va cedir la responsabilitat de la protecció dels boscos als territoris i a les empreses fustereres (interessades en els incendis?); també va dissoldre l'aviació forestal i va eliminar la figura dels guardaboscos.
Així doncs, com que fa vint anys que són una democràcia com nosaltres, el Periódico no ha trobat una excusa més intel.ligent que carregar el fum de Moscou al comunisme...